Trillium-橡木桶陳拉格(罐裝)Foeder Lager(Can)

Trillium-橡木桶陳拉格(罐裝)Foeder Lager(Can)

品牌:      Trillium Brewery
類型:      Lager
容量:      473ml
酒精度:  5.5%

NT$390

缺貨中

Trillium-橡木桶陳拉格(罐裝)Foeder Lager(Can)

比照先前 Foeder Pilsner 的經驗,Foeder Lager 採用了一種能更加凸顯大型橡木桶陳特色的新配方。餅乾、香草和橡木的香氣以及輕度到中度的酒體進而襯托了啤酒花苦味。*Foeder指的是巨大尺寸的木桶,荷蘭語發音為”Foo-der”。