WCB-莓梅酸啤酒(罐裝)Berry Berry(Can)

WCB-莓梅酸啤酒(罐裝)Berry Berry(Can)

品牌:      West Coast Brewing
類型:      Sour
容量:      500ml
酒精度:  6.5%

NT$420

缺貨中

WCB-莓梅酸啤酒(罐裝)Berry Berry(Can)

“黑櫻桃!藍莓!草莓!”添加3種漿果泥。從印像中的紅紫蘇,淡淡的藍莓和草莓的香氣。紅酒般的單寧伴隨著酸櫻桃的味道。清淡的酒體,酸度和苦味較少,非常易飲。